•  
  • Online servisi

    • 19. avgust 2019. | ponedeljak |
    Udarne rupe - naknada štete PDF Štampa El. pošta

    Postupak za naknadu štete u slučaju oštećenja vozila nastalog kao posledica oštećenog kolovoza - udarne rupe i sl.

    1. pozvati saobraćajnu policiju koja će da napravi zvanični zapisnik, fotografiše oštećenje na vozilu i ono na putu
    2. ukoliko policija nije u mogućnosti da izađe na teren, treba obezbediti dva svedoka i napraviti dovoljno snimaka koji će poslužiti kao dokaz da je oštećenje na putu dovelo do oštećenja automobila
    3. otići do osiguravajuće kuće u kojoj je vozilo osigurano kako bi se procenila šteta. Osiguranici AMS Osiguranja u ovakvim slučajevima uslugu procene štete ne plaćaju
    4. sa zapisnikom policije i ostalim dokazima, obratiti se za naknadu štete preduzeću za puteve koje je nadležno za održavanje odredjene deonice puta
     
 •