•  
  • Online servisi

   Naša Mreža

   Poslovne jedinice, Autо-Moto klubovi, Partneri... Pogledaj mapu
    
    

   Stanje na putevima

   Mapa prohodnosti puteva u Republici Srbiji.
   Detaljnije
    

   Video izveštaj o stanju na putevima u Republici Srbiji
   Detaljnije
    
    

   Vremenski podaci

    
    
    
    

   • PDF Štampa El. pošta


    CPD karneti

    Carnet de passage en Douane (CPD) – Karnet za prelazak granice

    Opšte informacije

    cpd.jpgMeđunarodni carinski dokument CPD omogućava privremeni uvoz vozila u pojedine zemlje Evrope*, Azije*, Bliskog istoka*, Afrike*, Južne Amerike*(1), kao i u Kanadu, Australiju i Novi Zeland, bez plaćanja carinskih taksi i dažbina. On takođe omogućava korisniku da istim vozilom putuje više puta, u više zemalja (5, 10 ili 25)*(2) i predstavlja garanciju da će vozilo biti ponovo izvezeno iz zemlje u koju putuje, u predviđenom roku, i ako ne može iz nekog razloga da bude ponovo izvezeno (na primer, zbog krađe, totalne štete, itd) – da će sve carinske takse i dažbine biti uredno plaćene.

    Osnova za izdavanje karneta su međunarodne carinske konvencije Ujedinjenih nacija o privremenom uvozu privatnih (1954.g.) i komercijalnih drumskih vozila (1956.g.), čija je revizija izvršena 1992. godine. Karnete izdaju Međunarodna automobilska federacija (FIA, francuski: Federation Internationale de l'Automobile) i Međunarodni turistički savez (AIT, francuski: Alliance Internationale de Tourisme).

    Karnet je zvanični dokument i vlasništvo je kluba AMSS koji ga izdaje neposrednom korisniku (fizičkom ili pravnom licu), na osnovu važeće saobraćajne dozvole vozila i koji važi uglavnom godinu dana (osim u slučaju kada saobraćajna dozvola ističe ranije). Korisnik mora da vodi računa o ovom dokumentu, na isti način kao što to čini sa ličnom kartom ili pasošem, kreditnom karticom, ili nekim drugim ličnim dokumentom.

    Za izdavanje karneta obezbeđuje se garancija u vidu depozita koji korisnik karneta mora da položi (u iznosu od 70% od vrednosti vozila)*(3), a koji se vraća korisniku po povratku s putovanja, isključivo na osnovu uredno regulisanog karneta. Uredno regulisan karnet znači da je overen listić karneta pri ulasku i posebno po izlasku iz zemlje (zemalja) u koju(e) je korisnik putovao, a koja(e) zahteva(ju) karnet CPD.

    Podaci koji se unose u karnet moraju da budu identični podacima iz saobraćajne dozvole, s obzirom da netačni i nepotpuni podaci mogu da budu predmet poteškoća pri prelasku granice.

    Izdati karnet ne može da važi za neko drugo vozilo ili drugog korisnika, odnosno u toku važenja karneta, samo korisnik karneta može da koristi vozilo za koje je izdat karnet. Ni u kom slučaju vozilo ne može da bude prodato, iznajmljeno, pozajmljeno, poklonjeno, založeno ili ostavljeno na korišćenje trećem licu. Korisnik karneta je odgovoran za posledice koje nastaju usled gubitka ili zloupotrebe karneta.
    Ukoliko karnet bude izgubljen ili uništen dok je vozilo u inostranstvu ili u slučaju krađe ili napuštanja vozila, korisnik mora odmah da se javi izdavaocu karneta (AMSS), direktno ili posredstvom odgovarajuće asocijacije/automobilskog kluba zemlje u kojoj se nalazi, i postupi po uputstvima koje će dobiti u vezi sa nastalim slučajem.

    Po okončanju putovanja, odnosno najkasnije do isteka važnosti, uredno regulisani predmetni karnet vraća se izdavaocu (AMSS).

     

    Dokumenta potrebna za izdavanje karneta:

    • Zahtev za izdavanje karneta CPD
    • Fotokopija putne isprave korisnika (pasoša)
    • Fotokopija saobraćajne dozvole vozila za koje se karnet izdaje
    • Dokaz o uplati naknade za izdavanje karneta i položenom depozitu, koji služi kao garancija za izdavanje karneta i regulisanje eventualnih troškova u slučaju nastanka reklamacija.
      

     

    (1) Zemlje u kojima važi CPD, u kojima su ovlašćene automobilske asocijacije/klubovi garanti za izdate karnete:

    Evropa: Belgija, Danska, Finska, Grčka, Italija, Turska (za pojedine kategorije vozila);
    Azija i Bliski istok: Bangladeš, Indija, Indonezija, Iran, Irak, Japan, Jordan, Kuvajt, Liban, Malezija, Oman, Pakistan, Katar, Singapur, Šrilanka, Sirija, Ujedinjeni Arapski Emirati;
    Afrika: Bocvana, Egipat, Kenija, Lesoto, Libija, Malavi, Namibija, Senegal, Južnoafrička Republika, Svazilend, Zimbabve;
    Južna Amerika: Argentina, Čile, Kolumbija, Kostarika, Ekvador, Paragvaj, Peru, Trinidad i Tobago, Urugvaj, Venecuela;

    Karnet takođe može da se koristi u sledećim zemljama, u kojima ne postoje klubovi-garanti, pa su klubovi- izdavaoci takvih karneta jedini i isključivi garanti:
    Afrika: Burundi, Ekvatorijalna Gvineja, Gambija, Gana, Gvineja (Konakri), Liberija, Nigerija, Ruanda, Somalija, Sudan, Tanzanija, Uganda, Zambija.
    Azija: Mijanmar, Nepal.

    (2) Karnet se sastoji od 5, 10 ili 25 listova;

    (3) Iznos depozita utvrđuje se na osnovu procene vrednosti vozila koju vrši Centar za motorna vozila AMSS (AMSS-CMV) iz Beograda;


    Uslovi za sticanje karneta CPD za prelazak granice

    1. Zahtev za sticanje karneta i formular sa podacima o vozilu, sa potpisom vlasnika vozila, odnosno potpisom ovlašćenog lica i pečatom firme (za pravna lica),
    2. Saobraćajna dozvola vozila na uvid (i kopija);
    3. Vozačka dozvola, lična karta i pasoš na uvid (i kopija)
    4. Pečat firme, pri izdavanju karneta (za pravna lica);
    5. Deponovani iznos od 70% od vrednosti vozila na račun AMSS, broj računa: 150-39991-57 Direktna banka AD
    Napomena:
    Povraćaj deponovanog iznosa korisniku karneta vrši se na osnovu uredno regulisanog karneta, po povratku korisnika sa putovanja, a najkasnije do roka isteka karneta. Korisnik karneta vraća predmetni dokument u AMSS, u kome se vidi da su ulazni i posebno izlazni listići uredno regulisani potpisom i pečatom od strane nadležnih carinskih vlasti zemalja u koje je korisnik karneta putovao, a koje zahtevaju karnet CPD.

    Cena karneta:

    - od 5 listova je 3.500,00 dinara
    - od 10 listova je 4.000,00 dinara

    Broj računa na koji se vrši uplata naknade za izadavnje CPD karneta: 150-39991-57 Direktna banka AD

    Procedura izdavanja karneta traje pet radnih dana.

    Više informacija o izdavanju karneta možete dobiti pozivom na brojeve telefona + 381 (11) 333 11 13, + 381 (11) 333 11 14

     
  •  

   Prijava

    

   Kampanje / akcije

   AMSS MOBILNA APLIKACIJA

   AMSS MOBILNA APLIKACIJA

   'Šta znaš o saobraćaju' 2010.
    
    
    
 •