•  
  • Online servisi

   Naša Mreža

   Poslovne jedinice, Autо-Moto klubovi, Partneri... Pogledaj mapu
    
    

   Stanje na putevima

   Mapa prohodnosti puteva u Republici Srbiji.
   Detaljnije
    

   Video izveštaj o stanju na putevima u Republici Srbiji
   Detaljnije
    
    

   Vremenski podaci

    
    
    
    

   • Evropska povelja o bezbednosti saobraćaja na putevima PDF Štampa El. pošta

    Evropska povelja o bezbednosti saobraćaja na putevima označava novu fazu u rešenosti Evrope da unapredi bezbednost saobraćaja na putevima. Od 2004. godine, kada je kampanja pokrenuta od strane Evropske komisije i njenog Generalnog direktorata za energiju i transport, Povelju je već potpisalo 1.350 kompanija, lokalnih vlasti, istraživačkih institucija ili drugih asocijacija, među kojima i više od 30 evropskih FIA klubova.

    Auto-moto savez Srbije (AMSS) potpisao je Povelju 25. avgusta 2009. godine.

    Imajući za cilj drastično smanjenje broja nastradalih osoba u saobraćaju na putevima, na godišnjem nivou, do 2010. godine, potpisnici Povelje nude konkretne odgovore i akcije za smanjenje tog broja. Takođe, to je prilika i da se ocene postignuti rezultati i dalje promoviše potreba za smanjenjem broja nastradalih u saobraćajnim nezgodama na putevima i rešavanjem ostalih problema vezanih za bezbednost saobraćaja na putevima, sa kojima se ljudska zajednica svakodnevno suočava.

    Prema podacima iz 2007. godine, u Evropi se dogodilo 1,300.000 saobraćajnih nezgoda na putevima, 42.500 lica je poginulo, a 1.600.000 povređeno. Neposredni i posredni troškovi nastradalih u saobraćajnim nezgodama na putevima procenjeni su na približno 2% evropskog bruto nacionalnog proizvoda. 20% svih poginulih predstavlja kategorija mladih ljudi, uzrasta 18 do 25 godina.  

    Aktivnosti namenjene povećanju nivoa bezbednosti saobraćaja na putevima, koje su predmet potpisane Povelje, priznate su od strane Evropske komisije. Samim tim, potpisnici stiču određene benefite iz sveukupne promocije ove Kampanje, uključujući međusobnu razmenu ideja, najboljih praktičnih rešenja i iskustava svih potpisnika Povelje.

    Aktuelni broj žrtava u saobraćajnim nezgodama na putevima u Evropi je neprihvatljiv i treba preduzeti najefektnije moguće mere da bi se ovaj broj smanjio u najkraćem mogućem roku. Planirani rezultati u smanjenju tog broja mogu da se postignu koordinisanom akcijom mnogobrojnih aktera koji dele odgovornost za sveukupnu bezbednost saobraćaja na putevima u Evropi.

    S obrzirom da postoje raspoložive, efektivne mere kojima korisnici puteva mogu da se podstaknu da primenjuju pravila za bezbedno ponašanje u saobraćaju na putevima i da se time smanji njihova izloženost rizicima od nezgoda, a takođe svesni toga da akcije za promovisanje bezbednosti saobraćaja na putevima, iziskuju mala ulaganja u poređenju sa cenom ljudskih života, društvenom i ekonomskom cenom nebezbednih puteva, potpisnici Povelje se obavezuju da proaktivno primenjuju mere u okviru svojih nadležnosti, kako bi se postigli utvrđeni ciljevi.

    Suštinske aktivnosti na unapređenju bezbednosti saobraćaja na putevima u tom smislu podrazumevaju sledeće:

    • preduzimanje mera u okviru sopstvenih odgovornosti kako bi se doprinelo navedenim ciljevima smanjenja broja poginulih u saobraćaju na putevima,
    • uključivanje akcija bezbednosti saobraćaja na putevima i merenja performansi bezbednosti u glavne ciljeve i glavne kriterijume za donošenje odluka, posebno u kontekstu istraživačkih aktivnosti, organizacije i ulaganja i sveopšteg plana bezbednosti saobraćaja na putevima,
    • razmena tehničkih i statističkih podataka i informacija sa kompetentnim organima nadležnim za bezbednost saobraćaja na putevima u cilju boljeg razumevanja uzroka saobraćajnih nezgoda, povreda nastalih u saobraćajnim nezgodama i efektivnosti preventivnih i palijativnih mera,
    • doprinos sprečavanju saobraćajnih nezgoda na putevima putem primene visoko-kvalitetnih akcija u jednoj ili više sledećih oblasti:  inicijalni i kontinuirani programi obuke i informisanja vozača, oprema i sveukupna bezbednost motornih vozila, infrastruktura projektovana tako da smanji rizike od nastajanja saobraćajnih nezgoda i njihovu težinu i da podstakne bezbednu vožnju,
    • razvoj i primena tehnologija za smanjenje uticaja saobraćajnih nezgoda na putevima.
    • doprinos razvoju sredstava za jedinstveni, kontinuirani i odgovarajući monitoring poštovanja saobraćajnih propisa i kažnjavanje svih počinioca na jedinstven, brz i odgovarajući način,
    • stvaranje okvira kojim bi se podsticalo uvođenje kontinuiranih akcija edukacije i rehabilitacije visoko-rizičnih vozača,
    • doprinos, gde god je to moguće, boljem razumevanju uzroka, okolnosti i posledica saobraćajnih nezgoda na putevima kako bi se naučile lekcije iz njih i izbeglo  njihovo ponavljanje,
    • doprinos obezbeđivanju efektivne i visoko-kvalitetne medicinske, psihološke i pravne pomoći koje će biti dostupne žrtvama iz saobraćajnih nezgoda,
    • post-evaluacija preduzetih mera za unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima i pouke iz njih kako bi te mere mogle da se preispitaju.


    Potpisivanjem Povelje, svi učesnici ove inicijative daju pozitivan doprinos rešavanju vitalnih pitanja ukupne bezbednosti saobraćaja na putevima, u jednoj ili više oblasti, koje predstavljaju okosnicu integrisanog pristupa problemu bezbednosti saobraćaja na putevima, a ogledaju se u sledećem:

    • Bezbednost vozila: putem inovacija, bezbednosnih uredjaja, regulativa koja se odnosi na vozila
    • Bezbednost infrastrukture: putem bezbednih saobraćajnica, ocena uticaja bezbednosti saobraćaja na putevima
    • Ponašanje korisnika: putem podizanja svesti i razumevanja, unapredjenja veština i jačanje stavova po pitanjima bezbednosti


    Takodje, potpisivanjem Povelje, potpisnici aktivno doprinose značajnom smanjenju broja saobraćajnih nezgoda na putevima i nastradalih u njima na sledeće osnovne načine:

    • Smanjenjem broja saobraćajnih nezgoda na putevima
    • Smanjenjem šteta nanetih životnoj sredini putem akcija za bezbednost saobraćaja na putevima
    • Smanjenjem troškova materijalnih šteta (na vozilima ili putevima)
    • Smanjenjem gubitka vremena u slučaju povreda zadobijenih u saobraćaju na putevima
    • Unapređenjem javnog zdravlja putem akcija za bezbednost saobraćaja na putevima (na primer, smanjen broj vozača koji voze pod uticajem alkohola)
    • Povećanjem svesti javnosti o izloženosti riziku u saobraćaju (na primer, edukacija o bezbednosti saobraćaja na putevima)
    • Povećanjem svesti o odgovornosti putem obuke (na primer, kampanja protiv neosiguranih vozača)
    • Povećanjem nivoa korporativne društvene odgovornosti (s obzirom da se bezbednost saobraćaja na putevima smatra jednim od ključnih pitanja korporativne društvene odgovornosti).

    Za više informacija, posetite www.erscharter.eu.

     
  •  

   Prijava

    

   Kampanje / akcije

   AMSS MOBILNA APLIKACIJA

   AMSS MOBILNA APLIKACIJA

   'Šta znaš o saobraćaju' 2010.
    
    
    
 •