Uspešno realizovan međunarodni projekat "Star Rating for Schools" Štampa

Star rating

Auto-moto savez Srbije, u saradnji sa Svetskom automobilskom federacijom (FIA), sproveo je projekat pod nazivom „Star Rating for Schools“ sa ciljem povećanja bezbednosti u saobraćaju.

U pitanju je projekat kojim se upotrebom aplikacije i iRAP metodologije prikupljaju podaci snimanjem okolina škola, a potom dobijaju trenutne informacije o tretiranoj lokaciji što doprinosi proceni rizika za decu na putu do škole. Obradom dobijenih podataka prave se izmene i dobijaju preporuke za sva eventualna poboljšanja koja mogu doprineti povećanju bezbednosti u saobraćaju.  

Ciklus snimanja je završen i u toku je obrada dobijenih rezultata sa teritorija Srbije, Makedonije i Bugarske, koji će biti integralni deo izveštaja sa preporukama na jednom opštem nivou.