Štampa


Cene registracije vozilaIZNOSI TARIFE REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI ZA REGISTRACIJU VOZILA

Vozačka dozvola 876,00
* račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07,
sa pozivom na broj 022108.................... 255,00 din  
* račun MUP-a .................................................. 621,00 din  
Probna vozačka dozvola 547,00
* račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07,
sa pozivom na broj 022108.................... 42,00 din  
* račun MUP-a ................................................ 505,00 din  
Saobraćajna dozvola 1.314,00
* račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07,
sa pozivom na broj 022108.................... 660,00 din  
* račun MUP-a ................................................. 654,00 din  
Potvrda o privremenoj registraciji 330,00
* račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07,
sa pozivom na broj 022108.................... 33,00 din  
* račun MUP-a ................................................ 297,00 din  
Registraciona nalepnica za unutrašnju upotrebu 440,00
* račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07,
sa pozivom na broj 022108.................... 236,00 din  
* račun MUP-a .............................................. .. 204,00 din  
Registraciona nalepnica za spoljašnju upotrebu 440,00
* račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07,
sa pozivom na broj 022111.................... 236,00 din  
* račun MUP-a .............................................. .. 204,00 din  
Registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila 2.190,00
* račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07,
sa pozivom na broj 022110.................... 1 .093,00 din  
* račun MUP-a .............................................. .. 1.097,00 din  
Registarske tablice za vozila kojima se obavlja auto-taksi prevoz – sa
oznakom nakom «TX» (par) 2.190,00
* račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07,
sa pozivom na broj 022110.................... 1 .093,00 din  
* račun MUP-a .............................................. .. 1.097,00 din  
Registarske tablice za teške četvorocikle odnosno putnička vozila po izboru (par) 87.530,00
* račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07,
sa pozivom na broj 022110.................. 8.342,00 din  
* račun MUP-a .............................................. .. 79.188,00din  
Posebna zadnja registarska tablica za teške četvorocikle odnosno putnička vozila (komad) 2.190,00
* račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07,
sa pozivom na broj 022110.................. 1.093,00 din  
* račun MUP-a .............................................. .. 1.097,00din  
Posebna zadnja registarska tablica za teške četvorocikle odnosno putnička vozila po izboru (komad) 87.530,00
* račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07,
sa pozivom na broj 022110.................. 8.342,00 din  
* račun MUP-a .................................................. 79.188,00 din  
Registarska tablica za motocikle i teške tricikle (komad) 1.320,00
* račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07,
sa pozivom na broj 022110.................. .553,00 din  
* račun MUP-a .................................................. 767,00 din  
Registarska tablica za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle (komad) 1.320,00
* račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07,
sa pozivom na broj 022110.................. .553,00 din  
* račun MUP-a .................................................. 767,00 din  
Registarske tablice za motokultivatore (par) 1.170,00
* račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07,
sa pozivom na broj 022110.................... 623,00 din  
* račun MUP-a .................................................... 547,00 din  
Registarske tablice za traktore i radne mašine (par) 1.170,00
* račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07,
sa pozivom na broj 022110.................... 623,00 din  
* račun MUP-a .................................................... 547,00 din  
Registarska tablica za priključna vozila (komad) 1.170,00
* račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07,
sa pozivom na broj 022110.................... 623,00 din  
* račun MUP-a .................................................... 547,00 din  
Registarska tablica za priključno vozilo za traktor (komad) 1.100,00
* račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07,
sa pozivom na broj 022110.................... 553,00 din  
* račun MUP-a .................................................... 547,00 din  
Registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse i teretna vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja
- sa oznakom «A» (par) 2.190,00
* račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07,
sa pozivom na broj 022110.................... 1.093,00 din  
* račun MUP-a .................................................... 1.097,00din  
Dopunska elipsoidna registarska tablica za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse i teretna vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja-sa oznakama «CMD» «CD» «CC» (komad) 1.650,00
* račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07,
sa pozivom na broj 022110.................... 553,00 din  
* račun MUP-a .................................................... 1.097,00din  
Registarska tablica za priključna vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja-sa oznakom «A» (komad) 1.720,00
* račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07,
sa pozivom na broj 022110.................... 623,00 din  
* račun MUP-a .................................................... 1.097,00din  
Registarska tablica za mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle i motocikle diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja-sa oznakom «A» (komad) 1.320,00
* račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07,
sa pozivom na broj 022110.................... 553,00 din  
* račun MUP-a .................................................... 767,00din  
Posebna zadnja registarska tablica za teške četvorocikle odnosno putnička vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja-sa oznakom «A» (komad) 2.190,00
* račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07,
sa pozivom na broj 022110.................... 1.093,00 din  
* račun MUP-a .................................................... 1.097,00din  
Registarske tablice za privremeno registrovane teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila sa oznakom «RP» (par) 2.557,00
* račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07,
sa pozivom na broj 022110.................... 1.460,00 din  
* račun MUP-a .................................................... 1.097,00din  
Registarska tablica za privremeno registrovane mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle i motocikle sa oznakom «RP» (komad) 1.320,00
* račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07,
sa pozivom na broj 022110.................... 553,00 din  
* račun MUP-a .................................................... 767,00din  
Registarska tablica za privremeno registrovano priključno vozilo sa oznakom «RP» (komad) 1.277,00
* račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07,
sa pozivom na broj 022110.................... 730,00 din  
* račun MUP-a .................................................... 547,00din  
Posebna zadnja registarska tablica za privremeno registrovane teške četvorocikle odnosno putnička vozila «RP»(komad) 2.190,00
* račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07,
sa pozivom na broj 022110.................... 1.093,00 din  
* račun MUP-a .................................................... 1.097,00din  
Registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse i teretna vozila koji se odvoze iz Republike Srbije sa oznakom «RPE» (par) 2.190,00
* račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07,
sa pozivom na broj 022110.................... 1.093,00 din  
* račun MUP-a .................................................... 1.097,00din  
Registarska tablica za mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle i motocikle koji se odvoze iz Republike Srbije sa oznakom «RPE» (komad) 1.320,00
* račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07,
sa pozivom na broj 022110.................... 553,00 din  
* račun MUP-a .................................................... 767,00din  
Registarska tablica za priključno vozilo koje se odvozi iz Republike Srbije sa oznakom «RPE» (komad) 1.170,00
* račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07,
sa pozivom na broj 022110.................... 623,00 din  
* račun MUP-a .................................................... 547,00din  
Posebna zadnja registarska tablica za teške četvorocikle odnosno putnička vozila koja se odvoze iz Republike Srbije sa oznakom «RPE» (komad) 2.190,00
* račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07,
sa pozivom na broj 022110.................... 1.093,00 din  
* račun MUP-a .................................................... 1.097,00din  
Crvene registarske tablice za motorna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija, odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od dozvoljene, odnosno čije osovinsko opterećenje sopstvene mase je veće od dozvoljenog opterećenja (par) 2.190,00
* račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07,
sa pozivom na broj 022110.................... 1.093,00 din  
* račun MUP-a .................................................... 1.097,00din  
Crvena registarska tablica za priključna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija, odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od dozvoljene, odnosno čije osovinsko opterećenje sopstvene mase je veće od dozvoljenog opterećenja (komad) 1.170,00
* račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07,
sa pozivom na broj 022110.................... 623,00 din  
* račun MUP-a .................................................... 547,00din  
Kartonske tablice za privremeno označavanje vozila «Proba» (za upotrebu po jednom danu) 913,00
* račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07,
sa pozivom na broj 022110.................... 366,00 din  
* račun MUP-a .................................................... 547,00din  
Metalne tablice kojima se obavlja probna vožnja, sa rokom važenja od jedne godine (par) 2.190,00
* račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, broj 980-333-07,
sa pozivom na broj 022110.................... 1.093,00 din  
* račun MUP-a .................................................... 1.097,00din  
Troškovi na ime naknade za fotokopiranje dokumentacije iz službenih evidencija po zahtevu stranke (po listu) 324, 00

 

IZNOSI IZ TARIFE REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI VEZANIH ZA REGISTRACIJU VOZILA

 

1.
Za izdavanje potvrde o privremenoj registraciji
1.630,00
2.
Za izdavanje nove saobraćajne dozvole (duplikat)
2.010,00
3.
Za izdavanje potvrde o privremenoj registraciji (duplikat)
2.010,00
4.
Za izdavanje registracione nalepnice (duplikat)
2.010,00
5.
Nove registracione tablice, zamena tablica zbog oštećenja, krađe, gubitka i sl.
2.000,00
6.
Za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila „Proba“
840,00
7.
Za donošenje rešenja po zahtevu za dobijanje ovlašćenja za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila „Proba“
5.030,00
8.
Za donošenje rešenja po zahtevu za dobijanje ovlašćenja za izdavanje registracione nalepnice
72.380,00
9.
Za zahtev i izdavanje odobrenja za utiskivanje broja šasije i motora
1.560,00

 Naveden je ukupan iznos republičke administrativne takse koji obuhvata taksu za zahtev i taksu za rešenje

 

POREZ NA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA

Prilikom registracije, produženja  registracije i zamene registarskih tablica plaća se porez na upotrebu motornog vozila u sledećem iznosu:

1. Za putničke automobile

dinara

do 1.150 ccm

1.150

preko 1.150 do 1.300 ccm

2.250

preko 1.300 do 1.600 ccm

4.970

preko 1.600 do 2.000 ccm

10.190

preko 2.000 do 2.500 ccm

50.350

preko 2.500 do 3.000 ccm

102.050

preko 3.000 ccm

210.920

 

2. Motocikli

dinara

do 125 ccm

1.350

preko 125 do 250 ccm

2.250

preko 250 do 500 ccm

3.400

preko 500 do 750 ccm

6.800

preko 750 do 1.100 ccm

8.330

preko 1.100 ccm

11.890

 

Propisani iznos poreza na upotrebu navedenih motornih vozila umanjuje se za vozila preko navršenih pet godina starosti i to za:

  •     15% - kod vozila preko pet do osam navršenih godina starosti;
  •     25% - kod vozila preko osam do 10 navršenih godina starosti;
  •     40% - kod vozila preko 10 navršenih godina starosti.

Za putničke automobile i kombi vozila starosti 20 i više godina porez na upotrebu motornih vozila iznosi 20% od propisanog iznosa.

1) Osoba sa invaliditetom sa 80 ili više procenata telesnog oštećenja, na jedno vozilo koje se na njeno ime prvo registruje u jednoj godini;

2) Osoba sa invaliditetom kod kojih postoji telesno oštećenje koje ima za posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta nogu od 60 ili više procenata oštećenja, na jedno vozilo koje se na njeno ime prvo registruje u jednoj godini;

3) Roditelji višestruko ometene dece koja su u otvorenoj zaštiti, odnosno o kojima roditelji neposredno brinu – na jedno vozilo koje se na njihovo ime, odnosno na ime jednog od njih prvo registruje;
4. Zdravstvene ustanove za ambulantna vozila;

5. Organizacije osoba sa invaliditetom osnovane sa ciljem pružanja pomoći licima sa invaliditetom, koje su registrovane u skladu sa zakonom – za vozila prilagođena isključivo za prevoz njihovih članova;

6. Ministarstvo unutrašnjih poslova;

7. Vlasnici motornih vozila čiji je pogon isključivo električni.

Dokaze da invalidna lica i roditelji višestruko ometene dece koja su u otvorenoj zaštiti  ispunjavaju uslove za oslobađanje od obaveze plaćanja poreza na upotrebu motornih vozila izdaju nadležni organi za godinu u kojoj se vrši registracija.  

Lice koje je u toku godine steklo pravo  svojine na registrovanom vozilu, kod čije registracije je plaćen porez na upotrebu vozila u propisanom iznosu, nije u obavezi da zbog te promene plati propisani porez do isteka perioda za koji je motorno vozilo registrovano.

Kada lice koje  nema pravo na poresko oslobođenje ili umanjenje poreza stekne u toku perioda važenja registracije pravo svojine na registrovanom  motornom vozilu kod čije je registracije ostvareno pravo na poresko oslobođanje ili umanjenje  poreza – porez na upotrebu motornih vozila  za to vozilo plaća u pripadajućem iznosu koji odgovara periodu od sticanja prava svojine na vozilu do isteka registracije.

Dokaz o plaćenom porezu na upotrebu motornih vozila u propisanom iznosu  podnosi se uz zahtev za izdavanje saobraćajne dozvole, odnosno registracione  nalepnice motornog vozila za koje se porez plaća Registracija vozila, ne može se izvršiti bez dokaza o plaćenom porezu na upotrebu motornih vozila osim u slučajevima iz čl. 5 Zakona.


ZA PUTNIČKA VOZILA KOJIMA SE OBAVLJA AUTO-TAKSI PREVOZ I SPECIJALNA PUTNIČKA VOZILA ZA OBUKU KANDIDATA SA UGRAĐENIM DUPLIM NOŽNIM KOMANDAMA PROPISANI IZNOS POREZA PORED UMANJENJA PO GODINAMA STAROSTI DODATNO SE UMANJUJE ZA 50%

 

izvor informacija: www.mup.gov.rs