AMSS Poslovni sistem Štampa

AMSS Poslovni sistem d.o.o, privredno drustvo za izdavaštvo, trgovinu, turizam, saobraćaj i usluge čiji je osnivač Auto moto savez Srbije, građanima Srbije omogućava:

- špediterske usluge za potrebe uvoznika robe

- poslove osiguranja (granično kratkoročno i putno osiguranje)

prodaja i dopuna elektronske naplate putarine „TAG“ JP Puteva Srbije

- usluge izdvojenih šaltera JP PTT Srbije

Preko Turističke agencije, moguća je najpovoljnija prodaja Avio karata za sve destinacije sveta, sportski, zdravstveni, receptivni, vikend, seoski, lovni, specijalizovani izleti i etno turizam.

Više informacija na www.amss-ps.com/