Ukoliko putujete u Makedoniju Štampa

POTREBNA SAOBRAĆAJNA DOKUMENTA

 

STANDARDNA OPREMA
Pravilnik koji se u Makedoniji primenjuje od 09.04.2010. godine, pored standardne opreme propisuje:
Kada je u pitanju protivpožarni aparat obaveze su sledeće:
Kombinovana i putnička vozila koja koriste alternativna goriva (tečni naftni gas), komprimovani naftni gas, vozila za javni prevoz, autobusi, teretna motorna i priključna vozila moraju da imaju protivpožarni aparat postavljen na vidno mesto lako za dohvat kako bi se mogao upotrebiti u slučaju opasnosti.
Kombinovana vozila moraju da imaju jedan protivpožarni aparat od 2kg napunjen ABC praškom.
Autobusi za gradski, prigradski i međugradski saobraćaj moraju da imaju protivpožarni aparat i to jedan od 3 i jedan od 6 kg.
Teretna motorna vozila do 10 tona moraju da imaju jedan PP aparat od 6 kg, a teretna vozila preko 10 tona moraju da imaju po dva aparata od 6 kg.
Grupa vozila (drumski tegljač, vučno i priključno vozilo) moraju da budu opremljeni sa jednim PP aparatom za gašenje požara na motoru i u kabini i najmanje još jednim PP aparatom namenjenim za gašenje robe koja se prevozi. Broj PP aparata namenjenih za gašenje požara robe zavisi od vida i količine robe koja se prevozi.
PUTNIČKA MOTORNA VOZILA MOGU DA IMAJU PROTIVPOŽARNI APARAT, ali on nije obavezan.
Protivpožarni aparat mora da bude na vidnom i dostupnom mestu u vozilu da bi se lako mogao upotrebiti u slučaju potrebe.
Kada su u pitanju rezervne sijalice i osigurači:
Za motorna vozila, osim za motocikle, mopede, lake tricikle, lake četvorocikle, tricikle, četvorocikle, motocikle, traktore, autobuse za gradski i prigradski saobraćaj, mogu se imati rezervne sijalice i osigurači koji će biti na vidnom mestu i to za polovinu sijaličnih mesta na uređajima za osvetljavanje puta i davanje svetlosnih signala, i po jedna sijalica za neudvojena sijalična mesta za koje je moguća zamena samo sijalice (ali to nije obavezno).
Za motorna vozila koja su opremljena novim svetlosnim telima bez žarećeg vlakna (ksenon, neon, led svetla i sl.) nisu potrebne rezervne sijalice.
U svim motornim vozilima, osim motociklima, mopedima i četvorociklima, obavezno je i posedovanje sigurnosnog reflektujućeg prsluka koji je vozač dužan da koristi ukoliko napušta vozilo na putu van naseljenog mesta u slučaju promene gume, otklanjanja sitnijih kvarova, sipanja goriva i sl. Ovaj prsluk mora biti žute boje i uskladjen sa evropskim standardom EN-471.

LETNJI REŽIM SAOBRAĆAJA ZA TERETNA VOZILA

Prema informacijama Ministarstva saobraćaja Republike Makedonije, u toku letnje sezone (od 01.07. do 31.08.) saobraćaj je zabranjen za teška teretna vozila preko 15 tona i to:

petkom od 17,00 do 22,00 h
subotom od 09,00 do 19,00 h
nedeljom od 09,00 do 22,00 h

Zabrana se primenjuje i u uslovima ekstremno visokih temperatura, koje određuje Ministarstvo zdravlja
i to od ponedeljka do četvrtka od 11,00 do 17,00 časova. Ovaj režim saobraćaja je regulisan postavljenim saobraćajnim znakovima i obaveštenjima.

Zabrana se ne odnosi na vozila koja transportuju humanitarnu pomoć, životinje, žitarice, cveće, naftne derivate, opasne materije i kvarljivu robu.