Rizično prelaženje ulice Štampa
&

Rizično prelaženje ulice, zabeleženo na nekoliko lokacija u Beogradu