AUTO - MOTO SAVEZ SRBIJE

NOVI POSLOVNI UGOVOR AMS SRBIJE I GALEB GROUP

Auto-moto savez Srbije i Kompanija Galeb Group potpisale su danas veoma značajan poslovni ugovor koji će omogućiti kvalitetniju i efikasniju asistenciju članovima AMSS i ostalim korisnicima naših usluga.

Projekat za daljinsko praćenje vozila Oris 08, patentiran u Kompaniji „Galeb Group“, predstavlja sistem za daljinsko pozicioniranje i praćenje vozila, koji pri tome koristi više različitih uslužnih servisa kao što su GPS - za određivanje tačne lokacije, GPRS - za prenos podataka, Internet - za vizuelni prikaz preko Web ili Desktop aplikacije. U vozilo se ugrađuje uređaj Oris 08D, koji u sebi poseduje GPS prijemnik pomoću koga se određuje tačna pozicija vozila. U sebi još ima GSM/GPRS modul koji koristi mrežu mobilne telefonije za prenos podataka do servera. Pored osnovnih parametara, brzine, smera kretanja i tačne pozicije, uređaj ima mogućnost da prati nivo napona akumulatora, nivo goriva, detekciju otvaranja/zatvaranja vrata i prtljažnog prostora, aktiviranje panik tastera itd.

Korišćenjem ovog sistema Auto-moto savez Srbije biće u mogućnosti da prati svoja vozila u realnom vremenu, analizira kretanja za određeni vremenski period i kreira razne vrsta izveštaja. Postavljanjem kompletnog sistema Oris 08, servera sa bazom podataka, i nizom aplikacija koje opslužuju pomenuti server, biće moguće administriranje čitavog voznog parka, vizuelni prikaz kompletne flote vozila, različite vrste analiza i kreiranje izveštaja koji pospešuju iskorišćenost vozila i dovode do drastičnog smanjenja troškova. Najznačajnija je mogućnost da se vozila blagovremeno preusmeravaju i da se rute predefinišu što će omogućiti ekipama AMS Srbije da koristeći optimalnu varijantu puta u najkraćem mogućem roku stignu do svojih članova odnosno ostalih korisnika usluga kojima je neophodna pomoć na putu, a takodje će omogućiti AMSS da optimizuje svoj vozni park i poveća iskorišćenost flote svojih vozila.

AMS Srbije, potpisujući ovaj novi poslovni ugovor sa Galeb Group, nastoji da znatno podigne nivo kvaliteta usluga za svoje članove dodatno motivišući motorizovane gradjane da učlanjavanjem u veliku organizaciju automobilista znaju da su potpuo bezbedni na putu i da je AMS Srbije sa njima kuda god da krenu.

INFO I POMOĆ: 1987