AUTO - MOTO SAVEZ SRBIJE

O takmičenju
Bezbednost - Domaći projekti - ŠZOS

O takmičenju

Sta znas o saobracaju

Učenici su, prema pravilniku, podeljeni u tri starosne grupe: A (do 9 godina starosti), B (od 10 do 12 godina starosti ) i C (za učenike od 13 godina i starije).

Oni se takmiče u teorijskom delu, rešavanjem saobraćajnih testova, kao i u vožnji bicikala na poligonu spretnosti i na poligonu praktičnog ponašanja koji simulira saobraćajne situacije sa kojima se sreću u svakodnevnom životu.

Za ovogodišnji 50. ciklus takmičenja AMSS je odštampao 300 000 saobraćajnih testova koji će biti distribuirani do osnovnih škola preko organizacija AMSS i školskih uprava do početka marta. Pre početka organizovanja takmičenja, potrebno je da se svi učesnici takmičenja (neposredni organizatori, nastavnici i učenici) upoznaju sa Pravilnikom i propozicijama takmičenja “Šta znaš o saobraćaju”.

Bicikli za takmičenja

Vožnju na poligonu praktičnog ponašanja u saobraćaju takmičar može obaviti na jednom od bicikala koji će mu biti ponuđeni na startu od strane Organizatora ili pak na biciklu koji sami donesu na takmičenje. Na republičkom takmičenju voze se isključivo bicikli koje je obezbedio Organizator.
Na poligonu spretnosti voze se isključivo bicikli koje obezbedi ili odredi Organizator. Preporučujemo da se takmičenje odvija na biciklima modela „Mountain Bike“ ili na nekom drugom, sličnom modelu, i to:

  • za takmičarsku grupu „B“ - dimenzija točkova 24" (cola)
  • za takmičarsku grupu „C“ - dimenzija točkova od 26"

Poželjno je da se obezbedi i najmanje jedan bicikl manjih dimenzija točka (20 cola), koji bi se eventualno koristio za niže takmičare.

Saobraćajni testovi sa pripremu učenika i za školska takmičenja biće na raspolaganju svim osnovnim školama, u njihovim školskim upravama - kontaktirajte vašu školsku upravu

Za one koji planiraju izradu elemenata takmičarskog poligona spretnosti - preuzmite detaljne skice svih elemenata.

Škole koje žele da predstave svoja dostignuća u oblasti bezbednosti u saobraćaju (rad sa decom i roditeljima, takmičenje, rad sekcije...) mogu da dostave tekst (doc format, do 1/3 strane) i fotografije (do 3, jpg format, do 100 dpi) na e-mail: [email protected].rs  i to ćemo objaviti na ovim stranama.

INFO I POMOĆ: 1987