AUTO - MOTO SAVEZ SRBIJE

OBJAVLJEN DRUGI IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLOBALNU BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA


Primena koordinisanog akcionog plana UN za unapredjenje bezbednosti saobraćaja na putevima hitno je potrebna kada se ima u vidu činjenica da će saobraćajne nezgode na putevima, do 2015. godine, postati vodeći uzrok invaliditeta i prevremene smrtnosti dece uzrasta 5-14 godine, u zemljama u razvoju.

Ambasador kampanje Učinimo puteve bezbednim, filmska glumica Mišel Jeo, pridružila se ministrima iz razvijenih zemalja, vodećim stručnjacima UN i Svetske banke, kao i slavnim ličnostima, poput vozača Formule 1 Felipea Mase, na objavljivanju izveštaja u Rimu, kako bi se ukazalo na skrivenu epidemiju, kakva je stradanje ljudi u saobraćajnim nezgodama, i uticalo na UN da pokrene akciju na polju unapredjenja bezbednosti saobraćaja na putevima.

Izveštaj „Učinimo puteve bezbednim“, usvojen od strane vodećih svetskih stručnjaka u oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima, podstiče vlade zemalja članica UN da prisustvuju prvoj globalnoj konferenciji predstavnika svetskih vlada, na temu bezbednosti saobraćaja na putevima, koja će se održati u Moskvi, u novembru mesecu 2009. godine, u znak podrške kampanji „Decenija akcije za bezbednost saobraćaja na putevima“, u periodu od 2010. do 2020. godine. U toku Decenije akcije, medjunarodna zajednica bi trebalo da investira 300 miliona USD u akcioni plan kojim bi se iskristalisala prevencija saobraćajnih nezgoda i ponovo stavile na dnevni red nacionalne politike i budžeti koji se odnose na bezbednost saobraćaja na putevima.

U zemljama u razvoju, smrtnost u saobraćajnim nezgodama na putevima je veća nego kod malarije, što predstavlja trošak od 100 milijardi USD godišnje, odnosno iznos jednak sredstvima koja za zemlje u razvoju odvajaju zemlje-članice OECD-a.

- Svake godine, na putevima u zemljama u razvoju pogine više od milion ljudi, a desetak miliona bude povredjeno, što će, ukoliko se ovaj trend nastavi, iznositi dvostruko više do 2030. godine. Saobraćajne nezgode na putevima već predstavljaju vodeći svetski uzrok smrtnosti mladih ljudi, uzrasta 10-24 godine;

- saobraćajne nezgode na putevima su već prestigle malariju kao glavnog ubicu u zemljama u razvoju; - predvidja se da će saobraćajne nezgode na putevima biti uzrok broj jedan invaliditeta i prevremene smrtnosti dece uzrasta 5-14 godine u zemljama u razvoju, do 2015. godine, prema predvidjanjima Svetske zdravstvene organizacije WHO. Da bi se bavili ovom epidemijom, Komisija za globalnu bezbednost saobraćaja na putevima donela je niz ključnih preporuka:

- UN treba da odobre „Deceniju akcije za bezbednost saobraćaja na putevima“, a vlade treba kolektivno da se obavežu da će smanjiti predvidjeni broj poginulih do 2020. godine, za 50% (sa 1.9 miliona na manje od milion godišnje). Tako bi ova kampanja dobila sličan status statusu koji ima trenutna kampanja UN „Decenija za suzbijanje malarije“.

- Postizanjem cilja zacrtanog do 2020. godine, moglo bi da se spasi 5 miliona života i spreči 50 miliona teških povreda, za šta je potrebno osnovati medjunarodni fond čija bi sredstva iznosila 300 miliona USD, i kojim bi mogle da se podstiču i podržavaju aktivnosti usmerene ka unapredjenju bezbednosti saobraćaja na putevima.

- Treba uvesti prelazne ciljeve i strategije kojima bi se promovisala sto-postotna upotreba kaciga i sigurnosnih pojaseva u svim zemljama, do 2020. godine, zajedno sa drugim intervencijama koje se odnose na bezbednost.

- Svetska banka, regionalne banke za razvoj i ostali donatori treba da namene bezbednosti saobraćaja na putevima barem 10% sredstava iz budžeta za puteve.

- Generalni sekretar UN treba da imenuje posebnog izaslanika UN za bezbednost saobraćaja na putevima, koji će dalje profilisati ovo pitanje.

Lord Robertson, predsedavajući Komisije za globalnu bezbednost saobraćaja na putevima, je rekao: „Pet miliona života stavlja se na kocku u narednoj deceniji. Imamo alate i vakcine za sačuvamo te živote. Sada nam je potrebna medjunarodna zajednica da pokažemo političku volju, da bismo uspeli. Predstojeća ministarska konferencija u Moskvi može da bude ključni momenat za novi pravac kojim će se kretati buduće aktivnosti vezane za bezbednost saobraćaja na putevima. Moramo da damo naš odgovor na ovu epidemiju, koju možemo da sprečimo, hitno i odlučno“:

Mišel Jeo, globalni ambasador kampanje Učinimo puteve bezbednim, izjavila je: „U toku proteklih godina, putovala sam u mnoge zemlje i videla užasne posledice koje je na ljudske živote ostavio nedostatak elementarne bezbednosti saobraćaja na putevima. Svakih trideset sekundi, na putevima širom sveta, pogine ili bude teško povredjeno jedno dete. Ove tragedije su tako tužne i mi moramo i imamo mogućnosti da ih sprečimo. Vreme je da prestanemo da pričamo. Vreme je za pravu akciju da učinimo puteve bezbednim“.

Felipe Masa, vozač Formule 1, je rekao: „Moramo da uložimo mnogo više napora da se suočimo sa saobraćajnim nezgodama, koje su najveći ubica mladih ljudi širom sveta. Promovisanjem sigurnosnih pojaseva i kaciga, primenom zakonskih odredbi i propisa koji se odnose na vožnju pod dejstvom alkohola i prekoračenje brzine, kao i unapredjenjem dizajna vozila i puteva, možemo da napravimo značajnu razliku. Drago mi je što podržavam kampanju Učinimo puteve bezbednim i zahtev za Deceniju akcije za bezbednost saobraćaja na putevima“.

Ovo je drugi izveštaj koji je objavila Komisija za globalnu bezbednost saobraćaja na putevima. Komisija je osnovana s ciljem da ispita okvir i nivo medjunarodne saradnje u oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima, kao i da donosi preporuke s tim u vezi. Prva ministarska konferencija o bezbednosti saobraćaja na putevima, na globalnom nivou, je jedna od ključnih preporuka usvojena od strane Generalne skupštine UN u 2008. godini.

Objavljivanju drugog izveštaja Komisije za globalnu bezbednost saobraćaja na putevima u Rimu, 5. maja 2009. godine, u ime AMSS, prisustvovala je Violeta Maksimović, samostalni stručni saradnik za medjunarodnu saradnju.

INFO I POMOĆ: 1987