AUTO - MOTO SAVEZ SRBIJE

Profesionalni vozači koji su stekli neke od C, D, E kategorija do 29. decembra 2019. mogu izvaditi sertifikate o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice i nakon 29.12.2019

Datum, 29. decembar 2019. godine u procesu izdavanja sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice  profesionalnim vozačima, ne odnosi se na rok do kada vozači mogu podneti zahtev i ostvariti pravo na sertifikat i karticu bez pohađanja obuke i polaganja stručnog ispita, već samo na rok za sticanje neke od kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, D1E ili DE,  kao uslova za podnošenje zahteva po stečenom pravu.

Svim vozačima koji su stekli ili će do 29. decembra 2019. godine steći pravo na upravljanje vozilom C, C1, D, D1, CE, C1E, D1E ili DE kategorije, biće priznata stečena prava i nakon isteka ovog datuma. Oni će biti u mogućnosti da i nakon 29. decembra uredno podnesu zahtev i dobiju početnu kvalifikaciju, bez obaveze pohađanja obuke i polaganja stručnog ispita. Iz navedenog razloga, vozači koji imaju stečeno pravo a trenutno se ne bave poslom profesionalnog vozača, nemaju potrebe da žure sa podnošenjem zahteva za sertifikat i kvalifikacionu karticu.

Obavezu pohađanja obuke i polaganja stručnog ispita za sticanje početne kvalifikacije imaće samo oni vozači koji nakon 29. decembra 2019. godine budu stekli pravo na upravljanje vozilom C, C1, D, D1, CE, C1E, D1E ili DE kategorije, a koji će se u tom slučaju obraćati isključivo Agenciji za bezbednost saobraćaja.

Zahtevi se podnose u ovlašćenim ekspoziturama Auto-moto saveza Srbije, a iznos koji se uplaćuje za troškove izrade kartice je 5,000 RSD, dok su troškovi obrade zahteva za izdavanje sertifika/takartica 1,080 RSD, što ukupno iznosi 6.080 RSD.  Listu ovlašćenih ekspozitura AMSS-a za podnošenje zahteva i izdavanje sertifikata i kvalifikacionih kartica možete pronaći OVDE.

 

INFO I POMOĆ: 1987