AUTO - MOTO SAVEZ SRBIJE

Propisi u Evropi

 

ZEMLJA

VIZA

MEĐ.
VOZAČKA DOZVOLA

SIGUR. POJAS

ALKOHOL
(PROMILA)

BRZINA U NASELJU

BRZINA NA OTVORENOM PUTU

BRZINA NA AUTO-PUTU

MOBILNI

UPALJENA SVETLA

PP APARAT

Austrija

Ne

Da

Da

0,49*

50

100

130

Ne

Ne

Ne

Bosna i Hercegovina

Ne

Ne

Da

0,3*

50

100

130

Ne

Da

Ne, osim za vozila na TNG

Bugarska

Ne

Da

Da

0,5

50

90

130

Ne

Da od 1.11. do 1.03.

Da

Crna Gora

Ne

Ne

Da

0,5

60

90

120

Ne

Da

Ne

Češka

Ne

Ne do 90 dana

Da

0,0

50

90

130

Ne

Da

Ne

Francuska

Ne

Da

Da

0,5*

50

90

130

Ne

preporučuje se

Ne

Grčka

Ne

Da

Da

0,5*

50

90

130

Ne

Ne

Da

Holandija

Ne

Da

Da

0,5*

50

80

120

Ne

Ne

Ne

Hrvatska

Ne

Ne (osim za upravljanje vozilom sa HR registracijom – rent-a-car i sl)

Da

0,5

50

90

130

Ne

DA - u toku zimskog rač.vremena
NE - u toku perioda letnjeg rač.vremena osim u uslovima smanj.vidljivosti

Ne

Italija

Ne

Da

Da

0,5*

50

90

130

Ne

Da van nas.mesta

Ne

Mađarska

Ne

Ne

Da

0,0

50

90

130

Ne

Da van nas. mesta

Ne

Makedonija

Ne

Da

Da

0,5*

50

90

130

Ne

Da

Ne, osim za vozila na TNG i CNG

Nemačka

Ne

Da

Da

0,5*

50

100

130

Ne

preporučuje se

Ne

Norveška

Ne

preporučuje se

Da

0,2

50

80

100

Ne

Da

Ne

Rumunija

Ne

preporučuje se

Da

0,0

50

90

130

Ne

Da van nas. mesta

Da

Slovačka

Ne

preporučuje se

Da

0,0

50

90

130

Ne

Da od 15.10. do 15.03.

Ne

Slovenija

Ne

Ne

Da

0,5*

50

90

130

Ne

Da

Ne

Švajcarska

Ne

preporučuje se

Da

0,5

50

80

120

Ne

preporučuje se

Ne

Turska

Ne

Da

Da

0,5*

50

90

120

Ne

Ne

Ne

Velika Britanija

Da

Da

Da

0,8

48

96

112

Ne

Ne

Ne

 

Napomene:

* Austrija: 0.1% za vozače u probnom periodu, 2 god. od sticanja vozačke dozvole;
                 kao i za javni i prevoz robe

* Bosna i Hercegovina:   0.0% za vozače autobusa, kamiona, vozače mlađe od 21god. ili za one koji imaju do 3 god. vozačkog iskustva

* Francuska:  0.2% za vozače autobusa

* Grčka: 0.0% za vozače sa iskustvom do 2 god., motocikliste i profesionalne vozače

* Holandija: 0.2% do 5 god. vozačkog iskustva i vozače mopeda do 24 god. starosti

* Italija:  0.0% za vozače sa iskustvom do 3 godine i profesionalne vozače

* Hrvatska: 0.0% za vozače vozila preko 3,5t, profesionalne vozače, i mlade vozače do 24 god. starosti

* Makedonija:  0.0% za nove i profesionalne vozače

* Nemačka:  0.0% za mlade i nove vozače

* Slovenija:  0.0% za profesionalne vozače

* Turska: navedeno ograničenje važi samo za vozače putničkih vozila bez prikolice. Za sve ostale ograničenje je 0.0%

 

INFO I POMOĆ: 1987