AUTO - MOTO SAVEZ SRBIJE

U‌ ‌AMSS‌ ‌pomoć‌ ‌na‌ ‌putu‌ ‌i‌ ‌šlepovanje‌ ‌od‌ ‌sada‌ ‌i‌ ‌za‌ ‌motocikle‌

Članski‌ ‌paketi‌ ‌AMSS - ‌Osnovni‌ ‌i‌ ‌Super‌ ‌članski‌ ‌paket‌, od‌ ‌sada‌ ‌su‌ ‌dostupni‌ ‌i‌ ‌vozačima‌ ‌motocikala. ‌U‌ ‌okviru‌ ‌oba‌ ‌paketa, ‌AMSS‌ ‌svojim‌ ‌članovima‌ ‌tokom‌ ‌članske‌ ‌godine‌ ‌omogućava‌ besplatnu popravku na putu kao i ‌besplatno‌ ‌šlepovanje‌ ‌u‌ ‌slučaju‌ ‌kvara‌ ‌ili‌ ‌saobraćajne‌ ‌nezgode.

Od‌ ‌sada‌ ‌i ‌vlasnici‌ ‌motocikala mogu postati deo ‌velike ‌porodice ‌članova‌ ‌AMSS,‌ ‌baš‌ ‌kao‌ ‌i‌ ‌vozači‌ ‌putničkih‌ ‌vozila‌ ‌-‌ ‌učlanjenjem u bilo kojoj ‌poslovnici‌ ‌AMSS ‌širom‌ ‌Srbije. Super članski paket, koji važi na teritoriji Srbije i kontinetalnom delu Evrope, možete kupiti i na svim većim pumpama u Srbiji i aktivirati SMS porukom, dok putem sajta webshop.amss.org.rs ostvarujete i dodatnih 10% popusta.

Prilikom‌ ‌prvog‌ ‌učlanjenja‌ ‌u‌ ‌AMSS‌ ‌sve‌ ‌tehničke‌ ‌pogodnosti‌ ‌mogu‌ ‌se‌ ‌koristiti‌ ‌nakon‌ ‌5‌ ‌dana,‌ ‌dok‌ ‌se‌ ‌prilikom‌ ‌redovnog‌ ‌obnavljanja‌ ‌godišnjeg‌ ‌članstva‌ ‌tehničke‌ ‌i‌ ‌ostale‌ ‌pogodnosti,‌ ‌nastavljaju‌ ‌odmah‌ ‌po‌ ‌aktivaciji.‌ ‌U‌ ‌slučaju‌ ‌potrebnih informacija ili pomoći na putu, naš Operativni centar vam je na raspolaganju 24/7 svakoga dana u nedelji na broju telefona 1987.

Putujte‌ ‌bezbrižno‌ ‌uz člansku karticu Auto-moto saveza Srbije!

INFO I POMOĆ: 1987