Na putu - Priprema za put - Postupci u slučaju nezgode

Postupci u slučaju nezgode

Postupci u slučaju nezgode

Veoma je važno da u trenutku kada se nađemo u saobraćajnoj nezgodi budemo pribrani, i postupamo u skladu sa zakonom i etikom. 
Ponašanje učesnika u saobraćaju u slučaju nastanka saobraćajne nezgode definisano je zakonom, sa ciljem da se spreče nova stradanja, obezbedi efikasno spasavanje nastradalih, obezbedi zvaničan uviđaj nadležne saobraćajne policije i reguliše nastala šteta. 
 Pre svega, učesnik u saobraćajnoj nezgodi i svaki učesnik u saobraćaju koji se nađe na licu mesta dužan je da zaštiti sebe i spreči nova stradanja. Tako može biti u prilici da pomogne drugima koji su nastradali u saobraćajnoj nezgodi i obezbedi njihovo efikasno spasavanje.
Za učesnike u saobraćaju koji se ne pridržavaju saobraćajnih propisa i tako ugrožavaju život ili bezbednost ljudi ili imovine, ako se ustanovi da su usled toga izazvali lake telesne povrede ili je prouzrokovana imovinska šteta (koja prelazi iznos od dvesta hiljada dinara), definisana je i krivična odgovornost Krivičnim zakonikom.

Koje korake redom preduzimati?

 1. U slučaju nastanka saobraćajne nezgode vozač je dužan da pre svega isključi motor svog vozila, kako bi smanjio rizik od nastanka požara ili eksplozije.
 2. Nakon toga treba da uključi sve pokazivače pravca, kako bi na najbrži i najbolji način obavestio ostale vozače o postojanju opasnosti na putu, na mestu nezgode.
 3. Pre napuštanja vozila vozač, odnosno učesnik saobrajćajne nezgode, mora da obuče svetloodbojni prsluk koji se po pravilu nalazi u vozilu „na dohvat ruke".
 4. Bez izuzetka, odmah nakon saobraćajne nezgode mora se uvek obezbediti lice mesta i tako što će se postaviti sigurnosni trougao, na bezbednom rastojanju od mesta saobraćajne nezgode, što znači najmanje 50 m na putu van naselja, a na putu u naselju na udaljenosti od 10 m. Tako će vozač koji nailazi moći blagovremeno da reaguje, zaustavi vozilo i izbegne opasnost. Na auto putu na kome važi veća ograničenje brzine, sigurnosni trougao treba da bude postavljen na još većem rastojanju u odnosu na put van naselja. Zbog bezbednosti, postavljanje sigurnosnog trougla mora da se izvede sa velikom opreznošću, krećući se uz ivicu kolovoza. U okviru zakonske obaveze vozač, odnosno drugi učesnik saobraćajne nezgode, dužan je i da upozori sva ostala prisutna lica koja su se zadesila na mestu nezgode, da je potrebno da se udalje sa kolovoza kao bi se saobraćajnoj policiji sačuvali tragovi.
  Nepoštovanje ove obaveze, odnosno neoznačavanje lica mesta saobraćajne nezgode, često može da uzrokuje naknadne, sekundarne saobraćajne nezgode.
  Kada je obezbeđeno lice mesta i tako eventualno sprečen nastanak novih stradanja, može da se pristupi efikasnom spasavanju nastradalih. Potrebno je znati da povređeno lice ne sme bez stručnog nadzora prisutnog lekara, opreme i Hitne pomoći da se pomera i transportuje, kako bi se izbegle ozbiljnije povrede i komplikacije.
 5. Vozač, odnosno drugi učesnik saobraćajne nezgode dužan je da obavesti policiju (192), i  Hitnu pomoć (194). U obavezi je da ostane na mestu nezgode do dolaska policije i završetka uviđaja. Izuzetno se može udaljiti sa mesta nezgode, samo ako mu je neophodna hitna medicinska pomoć, ili oceni da je moguće i potrebno da preveze povređenog do najbliže zdravstvene ustanove, uz obavezu da se što pre moguće vrati na mesto nezgode. 
 6. Obaveza je i pomoć nastradalim licima. Dobro je znati i setiti se detaljno svih pravila prve pomoći u slučaju saobraćajne nezgode. Pored samih učesnika u saobraćajnoj nezgodi, i druga lica imaju obavezu da kada naiđu na mesto saobraćajne nezgode u skladu sa uslovima i mogućnostima pomognu nastradalima, i spreče uvećavanje postojećih odnosno nastajanje novih posledica. Mnogo je situacija u kojima sami učesnici saobraćajne nezgode nisu u stanju ili mogućnosti da obezbede lice mesta, niti pruže pomoć.

Ne treba propustiti , radi pravilne nadoknade materjalne štete:

Prema Zakonu o bezbednosti u saobraćaju, svi vozači motornih vozila, vlasnici polisa osiguranja od autoodgovornosti obavezni su da u vozilu imaju primerak Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi. Izveštaj se dobija uvek uz registraciju vozila. Na zahtev ovlašćenog službenog lica vozači su dužni da ga pokažu. To je standardan obrazac i koristi se u celoj Evropi, i validan je umesto policijskog izveštaja. 

U Srbiji, Evropski Izveštaj se popunjava i koristi samo u slučaju manjih materijalnih šteta (do 200.000 dinara) u saobraćajnim nezgodama u kojima nema povređenih lica, a gde su se učesnici saglasili (dogovorili) o odgovornosti za nastanak nezgode. 

Potrebno je pročitati pravilno sve ono što piše na Evropskom izveštaju, a naročito treba obratiti pažnju na upozorenje iz ovog izveštaja, u rečenici koja se u obrascu  nalazi iznad „Skice nezgode”, da obavezan potpis oba vozača ne predstavlja priznavanje odgovornosti, već jedino utvrđivanje identiteta, i okolnosti koje služe bržem regulisanju štete. Ovo u praksi znači da nije dovoljno samo da svi učesnici u saobraćajnoj nezgodi potpišu Evropski izveštaj, već je neophodno da se, prema zakonu, sa svojim vozilima pojave kod osiguravača koji treba da isplati štetu. U slučaju kada žele da se “dogovore”, potrebno je da obavezno obe strane potpišu Evropski izveštaj. Savetuje se da se iskoristi kamera koja postoji uglavnom na svakom mobilnom aparatu, i uz Evropski izveštaj prilože i fotografije na kojima će se jasno videti mesto nesreće, mesto kontakta vozila i registracioni brojevi automobila. Snimak se ne može uzeti kao dokaz, ali može pomoći. Iskoristite mogućnost, i potrudite se da u Evropskom izveštaju skica bude što jasnija.

Preporučuje se da odmah nakon potpisivanja krenete sa osobom koja je priznala krivicu u njegovu osiguravajaću kuću i tamo potpišete dodatnu dokumentaciju, jer ako osoba koja je izazvala nezgodu ne potpiše izjavu u svojoj osiguravajućoj kući, da je odgovorna za nastanak nezgode, Vaš Evropski Izveštaj vam neće ništa značiti.

Ukoliko učesnik u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je nastala samo manja materijalna šteta na drugom vozilu, zbog odsutnosti vozača drugog vozila nije u mogućnosti da obezbedi lične podatke i podatke o osiguranju vozila, dužan je da o toj nezgodi obavesti nadležne organe unutrašnjih poslova i da dostavi lične podatke i podatke o oštećenom vozilu. Ukoliko niste u prilici da sa drugom stranom odmah odete kod osiguravača, ili sumnjate da će se onaj drugi odazvati vašem pozivu da se zajedno pojavite kod osiguravača, ne preostaje vam ništa drugo nego da zovete policiju da izvrši uviđaj. U tom slučaju ostavite mesto udesa netaknuto i sačekajte policiju. Nakon dolaska policija će izvršiti uviđaj i sačiniti zapisnik, uzeće izjave i proveriće da li imate alkohola u krvi. Raspitajte se tada kod saobraćajne policije, gde i u kom roku možete da podignete zapisnik. Nakon odrđenog vremena dobićete poziv da se javite određenoj ustanovi. 

Dakle, ukoliko se na vozilu dogodila manja materijalna šteta po kojoj policija ne vrši uviđaj po službenoj dužnosti, odnosno kada je postignut dogovor između učesnika saobraćajne nezgode  potrebno je: 

 • Ukloniti vozila sa kolovoza i omogućiti nesmetano, bezbedno odvijanje saobraćaja.
 • Svi učesnici u saobraćajnoj nezgodi obavezno popunjavaju i potpisuju Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi
 • Obezbediti (zapisati), što više  podataka o drugim učesnicima, vozilima i svedocima.
 • Prijaviti štetu po polisi autoodgovornosti krivca za saobraćajnu nezgodu

Kako u ovom slučaju uviđaj nije vršen, potrebno je sa vozilima oba ( ili više ) učesnika otići u osiguravajuće društvo krivca, gde će vozila biti fotografisana, učesnici dati izjave i dokumentaciju na uvid (polisa, saobraćajna i vozačka dozvola, lična karta...  
Ukoliko se radi o manjoj materijalnoj šteti, a između učesnika u saobraćajnoj nezgodi nije postignut dogovor  – obavezno pozvati policiju.
 
Ukoliko se radi o većoj materijalnoj šteti ili o bilo kakvoj šteti sa povređenim licima – obavezno pozovite policiju.
U tom slučaju potrebno je : 

 • Obezbediti mesto saobraćajne nezgode: isključiti motor, uključiti sve pokazivače pravca, postaviti sigurnosni trougao na bezbednom rastojanju.
 • Pozvati policiju na broj 192 (i hitnu pomoć na broj 194 ukoliko ima povređenih lica)
 • Ostati na mestu saobraćajne nezgode do dolaska policije i pružiti prvu pomoć  povređenim licima. 
 • Obezbediti koliko je moguće podatke o drugim učesnicima, vozilima i svedocima. 
 • Fotografisati lice mesta i obezbediti što više dokaza o šteti . 
 • Prijaviti štetu po polisi autoodgovornosti krivca za saobraćajnu nezgodu.

U čemu možete pogrešiti posle saobraćajne nezgode?

 • Greška je ako napustite lice mesta. Potrebno je pozvati policiju na uviđaj ili popuniti Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi (za manju štetu bez povređenih lica), jer u suprotnom, osiguravajuće društvo nije u mogućnosti da reši odštetni zahtev
 • Nepopuniti ili pogrešno popuniti ili Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi   
 • Popuniti Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi u Srbiji, a šteta je veća ili ima povređenih lica

Kako postupiti u inostranstvu u slučaju da učestvujete u saobraćajnoj nezgodi?

Osim što su ista pravila vezana za redosled radnji obezbeđenju lica mesta, kao i spasavanju povređenih i pozivanju broja 112 ( unificirani broj saobraćajne policije i Hitne pomoći u svim zemljama EU), u mnogim zemljama EU je zakonski dovoljno samo popuniti Evropski izveštaj i sva prava osiguranika će biti ispunjena. Međutim, obzirom na to da postoji verovatnoća da u nekim zemljama Evrope šteta u slučaju samo ako se popuni Evropski izveštaj, neće biti nadoknađena strancu, savet je da svakako kada ste van Srbije, u slučaju saobraćajne nezgode obavezno pozovete na uviđaj  policiju. 

Pomoć na putu

Pomoć na putu se iz AMSS Operativnog centra pruža našim članovima i članovima stranih auto-klubova sa kojima je AMSS ostvario međunarodnu saradnju. 

U slučaju potrebe pomoći na putu u zemlji i inostranstvu, članove upozoravamo da je veoma važno da odmah pozovu AMSS dežurni Operativni centar 1987,  i prepuste nama organizaciju besplatne pomoći na putu ili šlepovanje. Samo tako se mogu koristiti privilegije članstva, a jedino tako vozači neće rizikovati da budu eventualno prevareni ili oštećeni.

Privilegije su utvrđene pravilnikom o članstvu i međunarodnim ugovorima i važe u Srbiji i kontinentalnom delu Evrope. AMSS besplatnu pomoć pruža u obimu članstvom.

Iza broja Operativnog centra 1987 , danonoćno dežura stotine ljudi i mobilnih ekipa, uvek spremnih da svima koji pozovu pruže efikasnu pomoć u najkraćem mogućem roku. Dispečeri Službe pomoći i informisanja, u AMSS Operativnom centru dežuraju svakog dana u godini 24 sata dnevno. Po prijemu poziva na 1987 (iz inostranstva +381 11 3331200), savetuju vozače i organizuju: 
•    organizovati pomoć na putu
•    popravku na putu ukoliko je moguća iz vozila SPI
•    šlepovanje vozila AMSS šleperima i šleperima partnera
•    dati savet ili informaciju
•    savetovati najbolju rutu
•    usmeriti na najbližu adresu za tehnički pregled, popravku, ispitivanje vozila, međunarodna dokumenta i učlanjenje u AMSS 
•    informisati o najbližem alternativnom graničnom prelazu
•    savetovati kako izbeći gužve zbog radova i zastoje

U Srbiji na lokacijama ključnim za odvijanje saobraćaja  dežuraju vozila za pomoć i šlepovanje, i svakog trenutka po pozivu broja 1987, spremna su da prema instrukciujama iz AMSS Operativnog centra krenu u pomoć. Vozila su opremljena savremenom opremom za dijagnostikovanje i otklanjanje kvarova na licu mesta ili šlepovanje havarisanih, oštećenih ili neispravnih vozila. Sa AMSS sarađuje više desetina partnera, zato AMSS Operativni centar ima na raspolaganju oko stotinu vozila za pomoć na putu i šlepovanje, i garantuje da je u najkraćem mogućem roku na traženoj adresi.

U inostranstvu, (potrebno je pozvati broj +381 11 3331200),  pomoć na putu isključivo organizuje AMSS Operativni centar,  i tada u saradnji sa nacionalnim evropskim klubovima u kontinentalnoj Evropi, organizuje da njihove službe pružaju pomoć AMSS članovima.

Broj 1987 i AMSS Operativni centar, otvoren je i za sve vozače koji nisu članovi AMSS.
Oni koji nisu članovi, takođe mogu koristiti usluge pomoći na putu i šlepovanje, prema AMSS cenovniku.
Informacije važne za sve učesnike u saobraćaju dostupne su svim građanima, AMSS članovima i ostalim vozačima, koji iz bilo kog razloga, problema, nedoumice ili pitanja o saobraćaju pozovu broj 1987.

Prva pomoć

INFO I POMOĆ: 1987