Stanje na putu - Policijske kamere i radari
INFO I POMOĆ: 1987