Sve za vozače - Obuka vozača - Osposobljavanje kandidata za vozače

Osposobljavanje kandidata za vozače

Osposobljavanje kandidata za vozače se sastoji od: teorijske obuke, praktične obuke u upravljanju vozilom i vozačkog ispita.
Na vozačkom ispitu se utvrđuje da li je kandidat stekao teorijska i praktična znanja i veštine potrebne za samostalno i bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju na putu.
Vozački ispit se sprovodi na srpskom jeziku, odnosno jezicima nacionalnih manjina u skladu sa zakonom.

Vozački ispit se sastoji iz dve celine: teorijskog ispita i praktičnog ispita.
Kandidat je položio vozački ispit kada položi teorijski ispit i praktični ispit.
O položenom teorijskom ispitu pravno lice, odnosno ogranak, na zahtev kandidata za vozača, izdaje potvrdu najkasnije  u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva.
Kandidatu za vozača koji je položio vozački ispit pravno lice izdaje uverenje u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva.

Teorijski ispit se polaže putem testa čija ispitna pitanja obuhvataju sadržaj programa.
Praktični ispit se polaže iz upravljanja vozilom na uređenom poligonu i u saobraćaju na javnom putu i tom prilikom se utvrđuje da li kandidat za vozača ima znanja, veštinu i postupanja u skladu sa odredbama zakona.
Ispitna pitanja za teorijski ispit su javna i određuje ih Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Kombinacija ispitnih pitanja sadržana u testu je službena tajna i određuje je Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Ispitna pitanja se sačinjavaju na osnovu stručne literature za osposobljavanje kandidata za vozače, za koju je izdato pozitivno mišljenje.
Teorijskom ispitu može pristupiti kandidat za vozača koji je završio propisanu teorijsku obuku za vozača određene kategorije.
Praktičnom ispitu može da pristupi kandidat za vozača:

  • Koji je zdravstveno sposoban za vozača određene kategorije
  • Ispunjava starosni uslov za sticanje prava upravljanja vozilom odgovarajuće kategorije
  • Ima položen teorijski ispit pri čemu od dana polaganja teorijskog ispita ne sme proći više od osamnaest meseci
  • Završio je praktičnu obuku odgovarajuće kategorije

Kandidat za vozača nakon završene obuke podnosi prijavu za polaganje teorijskog, odnosno praktičnog ispita.

Ispunjenost uslova za polaganje ispita utvrđuje pravno lice koje obavlja obuku vozača.
Ministarstvo unutrašnjih poslova poništiće teorijski ispit ili praktični ispit ili vozački ispit, ako nisu bili ispunjeni uslovi za izlazak kandidata na ispit i to:

  • Teorijski ispit u roku od jedne godine od dana položenog teorijskog ispita
  • Praktični ispit, ako nisu bili ispunjeni uslovi iz zakona, u roku od jedne godine od dana položenog praktičnog ispita
  • Vozački ispit, ako nisu bili ispunjeni uslovi iz zakona u roku do navršenih godina propisanih za dobijanje vozačke dozvole odgovarajuće kategorije

Vozački ispit organizuje i sprovodi pravno lice.
Vozački ispit se polaže pred ispitnom komisijom koja se sastoji od dva člana, od kojih je jedan ispitivač policijski službenik, a drugi je ispitivač iz pravnog lica.
Kandidat je položio teorijski ispit kada ispitivači utvrde da je postigao propisan broj poena za pozitivnu ocenu.

Kandidat je položio praktični ispit ako oba ispitivača daju pozitivnu ocenu na praktičnom ispitu. Pozitivnu ocenu na praktičnom ispitu ispitivač će dati kandidatu koji prilikom sprovođenja ispitnog zadatka nije ugrozio sebe ni druge učesnike u saobraćaju, nije učinio nijednu grešku propisanu kao nedozvoljenu i nema više od propisanog broja negativnih bodova.
Troškove polaganja vozačkog ispita snosi kandidat za vozača.
Cena polaganja vozačkog ispita se sastoji iz dela koji kandidat plaća pravnom licu i dela koji kandidat plaća Ministarstvu unutrašnjih poslova radi podmirenja troškova učešća ispitivača u ispitnoj komisiji. Vlada određuje najnižu i najvišu cenu za polaganje vozačkog ispita, odnosno delova cene, na predlog ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, a po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za trgovinu i usluge.
Pravno lice ne može odrediti nižu ili višu cenu za polaganje vozačkog ispita od zakonom propsiane cene. U ukupnu cenu polaganja vozačkog ispita uključeno je i izdavanje potvrde o položenom teorijskom ispitu i uverenja o položenom vozačkom ispitu.
Kandidat za vozača ne može pristupiti polaganju vozačkog ispita dok ne izmiri obaveze prema Ministarstvu unutrašnjih poslova.

INFO I POMOĆ: 1987